Aktualno

 

Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 

Opravljena prva kontrola na terenu!

LAS Goričko je imela prvo kontrolo na terenu za projekt "Čuješ pesem, ode ka zapleševa" iz LIN 2009. Kontrola je bila opravljena uspešno.
 
 

Zaključna prireditev projekta "Čuješ pesem ode ka zapleševa"!

V soboto dne 6. februarja ob 19. uri je potekala zaključna prireditev projekta "Čuješ pesem, ode ka zapleševa", ki je del LIN 2009.

Na prireditvi so nastopale pevke vokalne skupine Zarja, muzikantje Niko, Zorica in Laci ter plesci Folklorne skupine KTD Moščanci.

Prireditev je organiziralo KTD Moščanci in Pevsko društvo Puconci.
 
 

Podpis pogodb o sofinanciranju projektov v LIN 2009!

V sredo dne 03.02. 2010 je potekalo podpisovanje pogodb o sofinanciranju projektov, ki so zajeti v Letnem izvedbenem načrtu (LIN) za leto 2009.

Čestitamo vsem projektnim nosilcem!
 
 

LAS Goričko prejela Odločbo o potrditvi LIN 2009!

LAS Goričko je prejela Odločbo o potrditvi projektov letnega načrta dela in letnega finančnega načrta za izvajanje projektov in odobritvi sredstev za projekte za leto 2009. S tem je LAS Goričko upravičena do koriščenja do 126.211,00 EUR sredstev za izvajanje zastavljenih projektnih aktivnosti.
 
 

SEJEM AGRA 2009

V sklopu sejma AGRA 2009 v Gornji Radgoni, ki bo od 29. avgusta do 05. septembra, se bo LAS Goričko predstavljala na stojnici v hali D. Vabimo vas, da nas obiščete.
Načrt sejmišča:

V četrtek, 03. septembra  2009 bo LAS Goričko sodelovala na seminarju "NOVE RAZVOJNE PRILOŽNOSTI PODEŽELJA", ki se bo začel ob 10:00 uri v dvorani 5.     
Vabilo:

Vljudno vabljeni!
 
 

INFO DELAVNICA

15. julija 2009 ob 15. uri bo v prostorih Bistre hiše Martjanci, Martjanci 36, organizirana informativna delavnica, kjer bo predstavljen Javni poziv za zbiranje predlogov izvedbenih projektov za LIN Lokalne akcijske skupine za območje občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina za leto 2010.

Potrebna je predhodna prijava udeležbe na naslov: las.goricko@ra-sinergija.si ali po telefonu 02/ 53 81 352 do 14. julija 2009.

Gradivo:
 
 

JAVNI POZIV LAS GORIČKO ZA LETO 2010

Obveščamo vas, da je razvojni svet soglasno, na svoji 5. (korespondenčni ) seji 3. julija 2009, potrdil Javni poziv za zbiranje predlogov izvedbenih projektov za letni izvedbeni načrt lokalne akcijske skupine za območje občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina za leto 2010 skupaj z razpisno dokumentacijo.

LAS Goričko zato, na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007- 2013, Lokalne razvojne strategije Občin Goričkega 2007- 2013 in Pravilnika o postopku nabora projektnih predlogov in obravnave vlog za LIN LAS Goričko, objavlja JAVNI POZIV za zbiranje predlogov izvedbenih projektov za Letni izvedbeni načrt Lokalne akcijske skupine za območje občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina za leto 2010.

Več o javnem pozivu LAS Goričko najdete v priloženi datoteki!
 
 

OBVESTILO O VIŠINI DODELJENIH PRAVIC PORABE FINANČNIH SREDSTEV LAS ZA LETO 2010

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 1.julija 2009 dobila od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano OBVESTILO o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini LAS Goričko za leto 2010.
LAS Goričko je na podlagi podatkov iz vloge na javni razpis, št. 33151-25/2008/1, z dne 3.11.2008, in Sklepa upravičena do porabe finančnih sredstev za leto 2010 v višini do 153.568 EUR za izvajanje lokalno razvojne strategije.

 
 

LIN LAS GORIČKO 2009

Obveščamo vas, da smo 17. junija 2009 oddali Letni izvedbeni načrt Lokalne akcijske skupine LAS Goričko na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v potrditev.

Letni izvedbeni načrt (LIN) je nabor finančno ovrednotenih in časovno opredeljnih izvedbenih projektov, ki jih LAS Goričko namerava izvesti v določenem časovnem obdobju. Projekti, opredeljni v LIN, morajo biti usklajeni z lokalno razvojno strategijo.
 
 

LAS GORIČKO- STATUS DELUJOČA LAS

Lokalni akcijski skupini LAS Goričko se na podlagi vloge na javni razpis MKGP, z dne 2.november 2008 dodeli z 15. aprilom 2009 status DELUJOČE LAS.

V skladu z določili javnega razpisa je LAS Goričko pridobila status delujoče LAS in je upravičena do koriščenja sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), namenjenih za izvajanje pristopa Leader v programskem obdobju 2007- 2013 (sredstva 4. osi). Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinaniranje vodenja lokalne akcijske skupine, pridobivanja strokovnih znanj in animacijo območja, izvajanja projekotv sodelovanja in izvajanja lokalne razvojne strategije po pristopu Leader v obdobju 2007- 2013.

Sredstva za izvajanje lokalnih razvojnih strategij in projektov sodelovanja se LAS dedlijo letno, po potrditvi letnega izvedbenega načrta, z odločbo.

LAS se o vsakoletni pravici porabe finančnih sredstev obvesti letno z obvestilom, ki je zgolj informativnega značaja. Obvestilo je namenjeno pripravi letnega izvedbenega načrta in ne pomeni dodelitve sredtev.
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se