Aktualno

 

KAJ JE LEADER


S sprejetjem Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 je Slovenija vstopila v novo programsko obdobje, v katerem je upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). S PRP Slovenija izvaja ukrepe, razporejene v štiri osi, od katerih je novost t.i. os LEADER (4. os), ki spodbuja odločanje o razvoju posameznih zaokroženih podeželskih območij po pristopu »od spodaj navzgor«.

Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi.


Temeljna načela pristopa LEADER so:


Lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja: iz manjšega, homogenega,
družbeno povezanega območja z lokalno idetiteto.

Pristop od spodaj navzgor: sodelovanje lokalnega prebivalstva in interesnih skupin
pri odločitvah glede LRS.

Lokalne akcijske skupine – javno-zasebna partnerstva: partnerstvo javnega,
zasebnega in civilnega sektorja.

• Povezani in večsektorski ukrepi: povezovanje več sektorjev ter medsebojno
povezovanje in usklajevanje znotraj projektnih aktivnosti LRS.
Inovativnost: razvoj novih produktov, novih dejavnosti in novih rešitev za razvojne
probleme na lokalnem območju.
Mreženje: izmenjava izkušenj, dosežkov med različnimi skupinami, območji,
organizacijami.
Sodelovanje na projektih: izvajanje skupnih projektov z drugimi skupinami, regijami
in državami.

Z izvajanjem razvojnih projektov po načelih LEADER bodo odločitve o lokalnem razvoju prenesene na lokalni nivo in bodo temeljile na razvojnih potrebah in potencialih posameznega območja.

Spodbujanje oblikovanja javno – zasebnih partnerstev bo spodbudilo zavest lokalnega prebivalstva o tem, da ima na lokalnem nivoju možnost, dolžnost in odgovornost za samostojno odločanje o razvoju in izvajanju razvojnih projektov.

Partnerski pristop LEADER izvajajo lokalne akcijske skupine.

Gradivo na temo LEADER in LAS:
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se