Aktualno

 

PREJETA ODLOČBA O POTRDITVI SLR IN LAS GORIČKO 2020

 

Obveščamo Vas, da smo dne 19.9.2016 prejeli  težko pričakovano Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z Odločbo je potrjena Lokalna akcijska skupina Goričko 2020 in Strategija lokalnega razvoja.

Potrditev pomeni, da lahko začnemo z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 2.599,655 EUR, 1.650.255,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 949.400,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na področju občin  Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina v programskem obdobju 2014-2020.

Ob uspešni pridobitvi statusa LAS se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri pripravi ter dopolnjevanju strategije.


ORGANI LAS GORIČK0 2020

 
 

LAS Goričko 2020 deluje kot javno- zasebno partnerstvo z aktivno vlogo lokalnega prebivalstva in institucij na dogovorjenem območju. Pri razvojnih odločitvah gradi na trajnostno naravni rabi endogenih razvojnih potencialov.  LAS izvaja naloge na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja,  ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020.


Osnovni principi delovanja so opredeljeni v pogodbi o ustanovi in delovanju lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020.

Organi in člani LAS Goričko 2020 so:

LAS GORIČKO 2020

Lokalno akcijska skupina LAS Goričko 2020 je bila ustanovljena 22.10.2015 s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020.POVABILO ZA VSTOP V ČLANSTVO V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO LAS GORIČKO 2014-2020

 

Pred nami je novo programsko obdobje 2014- 2020, novi izzivi in nove naloge ter ključne s strani države določene prioritete razvoja in ukrepanja: ustvarjenje novih delovnih mest; razvoj osnovnih storitev; varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin.

Dosedanji  LEADER program nadomešča PROGRAM CLLD- Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki se bo izvajal po pristopu "od spodaj navzgor", kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da aktivno sooblikuje prioritete in razvojne usmeritve LAS /SLR.

Zato želimo, da se nam pridružijo novi člani.

V tem programskem obdobju se območje LAS širi tudi na območje Mestne občine Murska Sobota.

Vabimo vse, ki jih sodelovanje pri razvoju območja Lokalne akcijske skupine Goričko zanima in želijo s svojimi znanji in izkušnjami ter idejami prispevati k razvoju območja, da se nam pridružijo- da se včlanijo v LAS Goričko za programsko obdobje 2014-2020.
VEČ O POZIVU NAJDETE TUKAJ:
PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO V LAS GORIČKO ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020.

Pogoje za članstvo v LAS Goričko 2020 določa Pogodba o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine "LAS Goričko 2020", v poglavju II. Članstvo v LAS. Člani LAS so podpisniki te pogodbe in osebe, ki naknadno pristopijo k tej pogodbi in s tem postanejo družbeniki LAS kot družbe.

Član LAS Goričko 2020  lahko postane:

  • polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,
  • pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,
  • pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
  • pravna osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.
Članstvo v LAS Goričko 2020 sestavljajo:
  • ustanovni člani (podpisniki Pogodbe) in
  • novi- pristopni člani, ki naknadno pristopijo k Pogodbi.
Ustanovni člani LAS Goričko 2020 so vsi člani, ki so na ustanovni skupščini 22.10.2015 podpisali Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Goričko 2020.

Novi člani pristopijo k članstvu LAS Goričko 2020 s podpisom pristopne izjave, ki se nahaja tukaj.


Pred podpisom pristopne izjave si v Pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS Goričko 2020 preberite pravice in obveznosti članov LAS Goričko 2020, pogodba se nahaja tukaj. Podpisnik pristopne izjave dobi pravico članstva v LAS Goričko 2020 z dnem potrditve sklepa Upravnega odbora LAS o vključitvi novega člana.
 

POVABILO k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS Goričko za programsko obdobje 2014-2020e-OBRAZEC projektni predlog, ki mora biti izpolnjenOBRAZEC projektni predlog v WORDU, kot pomoč pri pripravi projektnega predloga         

        
                                                                

                                            " LAS- PRILOŽNOST ZA VAS"

 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se